Denizcast

Denizciler Dökümcülük A.Ş. “Çevreyi Koruyan, Doğaya Saygılı, Sürdürülebilir Dökümcülük” temel ilkelerini benimsemiş Türkiye’nin öncü döküm şirketlerindendir. Amacımız, dünyadaki mevcut yüksek çevre standartlarını ve ülkemizde geçerli olan çevre mevzuatlarını uygulayarak, yüksek çevre performansının sağlanması ve sürekli iyileştirilmesidir. Bu çerçevede hedefimiz, çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir büyüme ile üretim yaparak Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Projelerinde ve yatırım programlarında çevreyi ve insan sağlığını ön planda tutan Denizciler Dökümcülük A.Ş., bütün faaliyetlerinde etkin çevre yönetim uygulamalarını, çevresel performans kriterlerinin sürekli iyileştirilmesini politika olarak benimsemiş; çevre bilinci konusunda aşağıdaki hususlara uyulmaktadır;

• Doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması, su yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması.
• Döküm faaliyetleri devam ederken olası çevresel risklerin gerçekleştirilebilir en makul seviyeye azaltılması, çevresel sorunların belirlenerek gerekli önlemlerin uygulanması.
• Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkların azaltılması ve/veya yeniden kullanılmasının sağlanması için atıkların kaynağında önlenmesi ve/veya kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümü, yeniden kullanım olanaklarının en üst düzeyde değerlendirilmesi.
• Yasal uyum değerlendirme süreçleri oluşturarak ülkemizde yürürlükte bulunan çevre mevzuatına, şirket çevre politikaları ve prosedürlerine uyulması.
• Tüm çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize çevrenin korunması, çalışma alanları ile ilgili çevresel etkileri kavrayabilmeleri ve olası etkileri azaltmalarını sağlayabilmek amacıyla Çevre Bilinci eğitimleri verilmesi.
• Çevresel risk değerlendirme çalışmaları kapsamında faaliyet alanlarımızda gerçekleşebilecek çevresel olayların ve kazaların oluşmasını önleyecek karar mekanizmalarının kurulması, düzeltici önleyici tedbirlerin acil müdahale planlarına entegre edilmesi.
• Faaliyet alanlarımızda doğaya yeniden kazandırma planları da dahil, rehabilitasyon ve doğaya uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi.
• Çevre yönetimi kapsamında faaliyet alanlarımızda çevresel izleme programı ile sürekli gözden geçirme ve denetim programı oluşturarak etkinliğinin sağlanması.
• Bu politikamızın çalışanlarımıza, yüklenicilerimize, halka, ilişkili olunan resmi kurumlara, tedarikçilere ve müşterilerimize duyurulması.
• Denizciler Dökümcülük A.Ş.. yönetim ekibi ve yöneticileri bu politikanın uygulanmasını, çevre yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.
• Bütün Denizciler Dökümcülük A.Ş.. çalışanları çevrenin korunmasından, sürekli iyileştirme prensibi ile çevre yönetim sistemine katkı sağlanması ve geliştirilmesinden sorumludur.

Yukarıda sayılan detayları ile bu politika Kalite Politikası, İş Sağlığı Güvenliği Politikası ve Davranış Kuralları Standart ve Çalışma Esasları ile birlikte uygulanacaktır.

Umur DENİZCİ
Yönetim Kurulu Başkanı