Denizcast

· Dürüstlük ve Adil Davranma
Denizciler Dökümcülük çalışanları ilişki içinde bulunduğu tüm kişi ve kurumlara her konuda dürüst ve adil davranmalıdır. Şirketimizin ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır.
· Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, kapsamlı bir şekilde değerlendirerek yanıtlamak ve sürekli müşteri odaklı yaşamak Denizciler Dökümcülük hedeflerinin ve kültürünün bir parçasıdır.
· Yenilikçilik
Denizciler Dökümcülük çalışanları, ürünlerinin, hizmetlerinin, iş yapış şekillerinin ve süreçlerinin hem şirket çalışanları hem de müşteriler için daha etkin ve verimli olmasını sağlayacak yenilikler bulur ve uygular.
· Bireye Saygı
Denizciler Dökümcülük ailesi olarak kişilerin özel hayatlarına saygılı, adil, yapıcı ve farklı fikirlerin özgürce söylendiği bir güven ortamının oluşmasına herkes katkı sağlayacağı bir ortam oluşturulmasına özen gösterilmektedir.
· Şeffaflık
Denizciler Dökümcülük’te şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzı benimsenmekte ve uygulamalar bu yönde şekillenmektedir.
· Çevreye Duyarlılık
Şirketin, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının çalışmalarında çevreye zarar vermemeye özen göstermeleri bizim için önemlidir.
· Takım Çalışması
Denizciler Dökümcülük’ olarak başarılı bir kurum olmak ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için beraber çalışma kültürü benimsenmektedir. Çalışanlar tüm yetenek ve bilgilerini hem bireysel hem de takım çalışmalarıyla şirkete kazandırmaları beklenir.
· Verimlilik
Şirketimiz amaçlara yönelik sonuç almak ve en verimli şekilde çalışmak için hedeflerini belirlemekte ve işi mümkün olan en doğru ve en verimli şekilde planlamaktadır
· Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Denizciler Dökümcülük, daha iyi bir toplum ve çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.