Denizcast

Denizciler Dökümcülük A.Ş. tüm faaliyetlerini çalışanlarının ve çalışmalarından etkilenecek herkesin Sağlık ve Güvenliğinin sağlanması bilinciyle sürdürmektedir. Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile elde edilecek güvenilir çalışmanın ve iş sağlığı güvenliği performansının etkin bir şirket için bir bütünü
oluşturduğunun bilincindedir.

Kalite ve verimliliğinin ön şartı çalışanlarımızın güvende hissettikleri çalışma ortamlarıdır. Bunu başarmak için, İş Sağlığı Güvenliği sistemi oluşturacak ve iyileştirerek sürdürecektir. Sürekli eğitimler, yönetici ve çalışanlarımız arasında daimi iletişim ve söz değil eylem yaklaşımı ile mümkün olan en iyi Sağlıklı ve Güvenli iş yeri oluşturmak yönetim taahhüdümüzdür.

Çalışanlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere İş Sağlığı Güvenliği çerçevesinde hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla;

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata, diğer gerekliliklere ve belirlenen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam olarak uyulmasını sağlamaktayız.
• İş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenip tanımlandığı bir çalışma ortamı oluşturulmaktayız.
• Tüm Bölümler İş sağlığı ve güvenliği hususlarını gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir.
• Güvenli bir iş ortamı oluşturabilmek ve bunun devamlılığını sağlayabilmek adına çalışanların eğitim ve bilgilendirme süreçleri takip edilmektedir.
• Düzenli olarak yapılan denetlemeler sonucu işletmemizi sürekli geliştirme gayreti ile düzeltici faaliyetleri sürdürmekteyiz.
• İş sağlığı güvenliği ile ilgili istenmeyerek yaşanan kaza ve olaylara hazırlıklı olunmasını, ve bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığında gerekli tedbirleri almak üzere düzeltici / önleyici tedbirler almaktayız.
• Her çalışanımızı bir iş sağlığı güvenliği sorumlusu olarak yetiştirmek ve ilgili iyileştirme süreçlerini tüm çalışanlar ile birlikte sürdürmek amacındayız.
• Her çalışanımızı bir değer olarak değerlendirerek İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve iyileşmeler adına eğitim süreçlerini sürekli geliştirme gayretindeyiz.

Yukarıda sayılan detayları ile bu politika Kalite Politikası, Çevre Politikası ve Davranış Kuralları
Standart ve Çalışma Esasları ile birlikte uygulanmaktadır.

Umur DENİZCİ
Yönetim Kurulu Başkanı