Denizcast

Denizciler Dökümcülük çağdaş ve modern üretim teknolojileriyle sürdürülebilir kalite anlayışını, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için süreç yaklaşımı anlayışıyla risk ve fırsatları müşteri ihtiyaçları çerçevesinde belirleyen, sürekli gelişim felsefesini bir firma kültürü olarak benimsemiş, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan kaynakların en rasyonel şekilde kullanılmasını sağlayan bir dünya firmasıdır.
Çevreyi koruyan, doğaya saygılı, sürdürülebilir dökümcülük temel ilkelerini benimsemiş şirketimiz, çevre bilincini üstüne düşen uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek üzere doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en ekonomik şekilde kullanılması için tüm olanaklarını kullanan bir kuruluştur. Olası çevre risklerinin en makul seviyede tutulması, atıkların azaltılması ve/veya yeniden kullanılmasının teşvik edilmesi, yasal mevzuatlar ve kanunlar ile belirlenen sorumluluklarımızın eksiksiz yerine getirilmesi taahhüdümüzdür.
Şirketimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarıyla temel varlığımız olan çalışanlarımızın güvende hissettikleri ortamları sağlamak üzere, yasal mevzuatlara, gerekliliklere ve belirlenen diğer kurallara tam uyan, sürekliliğini sağlayan, tehlikeleri ortadan kaldıran ve olası risklerini azaltan ve bu sorumluluklarını yerine getirirken çalışanlarımızla birlikte sürekli gelişim felsefesine bağlılığını her seviyede gerçekleştirilen eğitimlerle perçinleyen bir firma anlayışındadır.
Amacımız gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.